DTU er et internationalt teknisk eliteuniversitet, der blev grundlagt i 1829 med det formål at ”udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet”. DTU’s uddannelser, forskningsbaserede rådgivning og innovation hviler på et solidt fundament af forskning i verdensklasse.

  Fremragende forskning

  Fagligt såvel som tværfagligt er DTU på forkant inden for de tekniske og naturvidenskabelige områder med nye initiativer inden for en række internationalt krævende ingeniørdiscipliner, herunder bæredygtig energiteknologi og life science.

  Omsætter forskning til praksis

  DTU leverer forskningsbaseret rådgivning til danske myndigheder og internationale organisationer og er kendt for sin evne til at omsætte forskning til nye teknologier gennem tæt samarbejde mellem partnere fra universitetsverdenen, erhvervslivet og offentlige myndigheder.

  Et innovativt universitet

  Innovation er en integreret del af DTU’s aktiviteter. Gennem studenterinnovation, virksomhedssamarbejde og kommercialisering af universitetets viden og opfindelser arbejder DTU på at skabe værdi i samfundet i form af vækst, nye vidensbaserede virksomheder og arbejdspladser.

  DTU er blandt verdens mest innovative universiteter og er i øjeblikket nr. 1 i de nordiske lande på ”Reuters Top 100 World’s Most Innovative Universities 2017”.

   

  ENTREPRISEN

  PRO|VENTILATION A/S har  i forbindelse med en rammeaftale med Bygningsstyrelsen for DTU-Risø, udført installationsarbejder, i forbindelse med laboratoriegenopretning.

  Arbejderne omfatter genopretning af forskningslaboratorier med tilhørende birum, kontorer og fællesarealer, vedr. tekniske anlæg , og er udført i storentreprise.

  Storentreprisen indeholder faggrupperne, ventilation, CTS, køling, VVS, samt El.

  Der er i to af bygningerne udført renrum.

   

  DTU Risø har undervejs i udførelsesfasen fungeret kontinuerligt som arbejdsplads. En udfordring som har krævet hensyntagen til brugerne af de respektive bygninger og stillet krav til både håndværkere og projektledere. For at sikre optimal brugertilfredshed har PRO|VENTILATION været i tæt dialog med brugerne undervejs og tilpasset evt. ønsker til aktuelle og ønskede forhold. Entreprisen er udført med PRO|VENTILATIONS tværfaglige projektchef.

  Entreprisen har været krævende med hensyn til meget høje krav til materialer, da forsøgene brugerne arbejder med, stiller meget høje krav til materialevalget herunder syrefast rustfrit stål samt plast.

  Entreprisen er blevet udført på 10 meget forskellige bygninger og har stillet store logiske krav til alle involverede i byggeprocessen.

  ENTREPRISEN
  Storentreprise

  BYGHERRE
  Bygningsstyrelsen

  KONTAKTPERSON
  Claude Sauzet

  ØKONOMIRAMME
  21,5 mio.

  Etage m2
  9350

  ARKITEKT
  White Arkitekter

  INGENIØRER
  NNE Pharmaplan

  ÅRSTAL
  2015/16

  Download referenceblad i PDF format

  Udvalgte referencer indenfor pharma