Nordsjællands politikreds dækker 13 kommuner: Helsingør, Gribskov, Fredensborg, Hillerød, Hørsholm, Halsnæs, Frederikssund, Egedal, Allerød, Rudersdal, Furesø, Lyngby-Tårbæk og Gentofte.I de 13 kommuner bor tilsammen 578.764 indbyggere.

  Der er fire større politistationer i Nordsjællands Politikreds. Hovedstationen er placeret i Helsingør, og de tre øvrige stationer er beliggende i Hillerød, Gentofte og Frederikssund. Der uddannes politibetjente på alle fire stationer. Der er ansat ca. 850 medarbejdere i Nordsjællands Politi.

  Nordsjællands Politi har en lang tradition for uddannelse af politibetjente, og politikredsen anser det som en spændende udfordring at fortsætte dette arbejde på professionsbachelor-niveau.

   

  ENTREPRISEN

  Entreprisen som PRO|VENTILATION  har udført for Nordsjællands Politi omfatter ventilation, køl, VVS og bygningsarbejde til kontorer samt vagt og servicecenter.

  PRO|VENTILATION har opført:

  Tre nye ventilationsanlæg med integreret køl på hver 1500 m³/h til komfortventilation. De 3 anlæg er brandcelleanlæg, der ved opsætning i tag rum, derved ikke kræver separat teknik rum.

  Et køleanlæg på 25kW, som supplerer eksisterende ventilation i vagt og servicecenter.

  Der er i forbindelse med køleanlægget opsat otte fancoils.

  ENTREPRISEN
  Hovedentreprise: Ventilation og Køl

  M³/h
  5.100


  1.200

  ØKONOMIRAMME
  3,8 Mio.

  INGENIØRER
  Sweco

  Download referenceblad i PDF format

  Udvalgte referencer indenfor kontor