Øresund Strandpark er udformet som parkbebyggelse og består af fire vinkelformede bygningsblokke i op til syv etager samt et højhus på 14 etager. Bebyggelsen opføres i tæt bymæssig kontekst med nærhed til Øresund Strandpark og tæt på København City med metroforbindelse.

  Boligbebyggelsens samlede etageareal udgør 42.000 m² med 225 tilhørende parkeringspladser i terræn samt i 8.000 m² P-kælder under bebyggelsen.

   

  ENTREPRISEN

  PRO|VENTILATION  udfører i fagentreprise ventilation for Skanska Øresund ved opførelse af 5 nye boligblokke.

  Entreprisen udføres med ventilationsaggregater på tag, to på hver blok. Hvert anlæg er på ca. 11.000 m3.

  Yderligere udføres der røgventilation i forbindelse med anlæggene.

  I P-kælderen udføres der impulsventilation inkl. Afkastventilatorer i form af aksialventilatorer.

  I forbindelse med etablering af skralderum, udføres der udsugning fra rummene.

  Fagentreprisen indeholder, Ventilation og isolering

  Omfanget af boliger er 452 lejligheder med ventilation i alle rum. Indblæsningen i lejlighederne udføres med Lindab InDomo system.

  ENTREPRISEN
  Ventilation, isolering

  BYGHERRE
  Skanska Øresund.

  M³/h
  55.000


  På vej

  ØKONOMIRAMME
  13,5 mill

  ARKITEKT
  Henning Larsen

  INGENIØRER
  Sweco

  ÅRSTAL
  2016-2018

  Download referenceblad i PDF format

  Udvalgte referencer indenfor bolig