PRO|KØLETEKNIK udfører rådgivning, projektering, salg og service samt systematisk vedligeholdelse og energioptimering af alle former for køletekniske anlæg. Herunder også:

 • Varmepumper
 • Proces-køleanlæg
 • Køle- og frostrum
 • Varmegenvinding
 • Frikøling
 • Klima-, køle- og fryseanlæg
 • Komfortanlæg
 • Køling af serverrum

Serviceafdelingen tilbyder en lang række fleksible samarbejdsformer og er certificeret til at udføre lovpligtig eftersyn.

Vi:

 • Holder kontoret køligt hele sommeren
 • Holder hotellet behageligt
 • Holder fryselagre iskolde
 • Sørger for at datacentret ikke koger over

Vi leverer køleanlæg i stort set alle størrelser, i samarbejde med vores kolleger i PRO|BYGNINGSAUTOMATIK og PRO|VENTILATION samt leverandører og samarbejdspartnere. Det vigtigste for os er, at finde den bedste løsning på kundens behov.

PRO|KØLETEKNIKs specialer

Pharma

Bolig

Kontor

Butik

Sundhed

Sport

Institution

Køkken

Kvalitet og Miljø

Hos PRO|KØLETEKNIK stiller vi store krav til os selv inden for kvalitetsstyring, sikkerhed, sundhed og miljøledelse under udførelsen af vores arbejde, derfor er vi ISO 9001:2015 certificerede.

Vi har minutiøst beskrevet vores kvalitetskrav og den konstant løbende kontrol. Vores kunder skal sikres en professionelt dokumenteret gennemførelse af  projekter og slutkontrol før aflevering af nye anlægsarbejder, renoveringer og serviceopgaver.

Arbejdsmiljøet og sikkerheden prioriteres højt i PRO|KØLETEKNIK. Derfor er der altid fokus på det forebyggende arbejde. Samtidigt passer vi omhyggeligt på vores omkringliggende miljø, bl.a. igennem valg af materialer, løbende oprydning samt affaldssortering.

Certificeringer

PRO|KØLETEKNIK er ISO-certificeret af Dancert i overensstemmelse med kravene i DS/EN ISO 9001:2015 Kvalitetsledelsessystemer – Krav (Eksklusive pkt. 7.3 – Udvikling og konstruktion).

Certificeringens gyldighed omfatter:

Salg, opstilling, montering, idriftsætning, eftersyn, reparation, vedligeholdelse og nedlukning af køleanlæg og varmepumpeanlæg anlægstype D i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1094 af 28. november 2011.