Vigtig information i forbindelse med fakturering til Pro Køleteknik A/S

Vi har 100% digitalt kreditorbogholderi,  leverandørfakturaer bliver således  af kun aflæst elektronisk. For dig som leverandør betyder det bl.a. fejlfri ekspedition, hurtigere godkendelse og rettidig betaling af jeres faktura samt evt. besparelser på porto etc.


Fakturaer/kreditnotaer vedr. Anlægs- & Servicesager skal fremsendes med følgende informationer:

  • Sagsnavn
  • 5 eller 6 cifret sagsnummer evt. efterfulgt af 2 cifret artsnummer (Ex. 015245 el. 015245-10)
  • Navn eller initialer på rekvirent


Fakturaer/kreditnotaer som IKKE er vedr. sager skal fremsendes med følgende informationer:

  • Navn eller initialer på rekvirent
  • 4 cifret udgiftsnummer (Ex. 2370)


Regler for fremsendelse af fakturaer:

  • Fakturaer skal sendes som læsbar PDF fil til faktura@prokoleteknik.dk senest 14 dage efter arbejdets udførelse/færdiggørelse, varens levering eller iht.
  • Fakturaen SKAL være en vedhæftet PDF

Flere fakturaer i samme e-mail er ok – bare de er vedhæftet som individuelle PDF filer.

  • bilag til fakturaen skal være en del af samme PDF fil som fakturaen. Fakturaen skal dog altid stå som første side i filen.
  • Kontoudtog, fakturaer på 0,-, forespørgsler eller andre beskeder SKAL sendes til regnskab@progruppen.dk

 

Gyldige e-mail adresser:

faktura@prokoleteknik.dk Kun til PDF filer af fakturaer og kreditnotaer ml evt. bilag
regnskab@progruppen.dk Kontoudtog, fakturaer på Kr. 0,- samt andre henvendelser

 

Bemærk:
Fakturaer som IKKE opfylder ovennævnte, vil blive afvist i vores digitale kreditorbogholderi og returneret til leverandøren med henblik på korrektion.

Evt. spørgsmål kan rettes til Anne Brenting på 36 36 09 09 eller mailes til regnskab@progruppen.dk.