PRO|KØLETEKNIK leverer mange forskellige typer køleanlæg til bl.a. industrien, detailhandlen og private. Vi har erfaring med installationer i en lang række forskellige brancher, bl.a.:

  • Industrianlæg til fødevareproduktion, industriel produktion, forskningsmiljøer mv.
  • Kommercielle anlæg til supermarkeder, kantiner, hoteller mv.
  • Komfortanlæg til kontorarbejdspladser og mødelokaler
  • Serverkøling til både store og små serverrum
  • Varme- og klimapumper til private hus- eller sommerhusejer

Vores kunder repræsenterer et bredt udsnit af totalentreprenører, rådgivere og bygherrer, som vi er stolte over at samarbejde med. Vi indgår gerne i partneringaftaler i samarbejde med andre leverandører. Vi projekterer og dimensionerer hvert enkelt projekt i tæt samarbejde med kunden, for at nå den bedst mulige løsning.

PRO|KØLETEKNIKs specialer

Vi har inddelt vores kunder i 8 grupper. Siden om hver enkelt kundegruppe med beskrivelse og referencer er under opbygning. Vi glæder os til snart at præsentere det for jer.

Pharma

Bolig

Kontor

Butik

Sundhed

Sport

Institution

Køkken

Industrianlæg

Vi har stor erfaring inden for levering af køle- og fryseanlæg til industrien og løser mange former for køleopgaver, f.eks. i supermarkeder, kantiner eller produktionsvirksomheder, herunder især fødevareindustri.

Her sørger vi for køling til bearbejdning af fødevarer eller enkelte rum til opbevaring, eller vi vejleder og installerer komplet køling af hele arbejdsgangen. Der arbejdes både med luft og vandbaserede anlæg samt gasbaserede systemer.

Kommercielle Anlæg

PRO|KØLETEKNIK leverer og installerer køle- og fryseanlæg til supermarkeder, kantiner, slagtere og andre virksomheder i detailhandlen, der har behov for at opbevare fødevarer ved den rette temperatur.

Vores produkter spænder blandt andet over kølereoler og frysediske, delikatessediske, køle/frysemontrer og køle/fryserum. Alt sammen faciliteter der er essentielle for detailhandlen – og vi ved, hvor meget der står på spil hvis anlægget ikke fungerer.

PRO|KØLETEKNIKS køleteknikerstab har opbygget stor erfaring inden for området.

Vi rådgiver om dimensionering, installation og service, i forbindelse med nye kølefaciliteter eller servicerer dine eksisterende installationer.

Komfortanlæg

Det stilles store krav til køling af luften, hvis medarbejderne skal bevare deres produktivitet og arbejdsglæde når det er varmt.

Derfor skal ventilation ofte suppleres med køling – også kaldet komfortventilation eller luftkonditionering.

PRO|KØLETEKNIK har specialiseret sig i at skabe et godt arbejdsmiljø og indeklima gennem komfortventilation til gavn for lokalets brugere, hvad enten det er på arbejdspladser, i beboelse eller i det offentlige rum.

På arbejdspladsen er det et veldokumenteret faktum, at et godt arbejdsmiljø skaber højere velvære og arbejdsglæde hos medarbejderne, med mindre sygdomsfravær og højere produktivitet til følge.

Serverkøling

I mange virksomheder arbejdes der med store mængder IT-udstyr, der generer store mængder varme. Varme i serverrum er en stigende udfordring, hvilket især skyldes at serverne bliver kraftigere og kraftigere og pakkes på mindre og mindre plads.

Det stiller ekstreme store krav til at fjerne den varme luft fra serverne alene for at opretholde den daglige it-drift. PRO|KØLETEKNIK har specialiseret sig i effektive kølingsløsninger, herunder rack-baserede køleanlæg.

PRO|KØLETEKNIK har stor erfaring med udvikling af energibesparende kølesystemer til serverrum hvilket er afgørende, da energiforbruget til køleanlægget kan udgøre hele 30% af det samlede energiforbrug til serverrummet.

Varmepumper

I private hjem er der behov for både opvarmning og nedkøling, når temperaturen svinger fra kold vinter til varm sommer. En varmepumpe, kan sørge for behagelige og varme opholdsrum om vinteren, mens den køler rummet ned om sommeren.

Varmepumpen består af to dele: Udedelen indsamler og opvarmer den energi, der allerede findes i luften, og overfører den til indedelen, der så omsætter den til varme, der opvarmer luften i boligen. Om sommeren gør anlægget det modsatte, og på den måde virker pumpen som et klimaanlæg.

En varmepumpe er især god i sommerhuse, hvor den sørger for et tørt og opvarmet hus om vinteren, hvor de fleste sommerhuse kan blive fugtige. Især i elopvarmede sommerhuse eller private hjem kan en varmepumpe betyde store besparelser.