PRO|KØLETEKNIKs specialer

Vi har inddelt vores kunder i 8 grupper. Siden om hver enkelt kundegruppe med beskrivelse og referencer er under opbygning. Vi glæder os til snart at præsentere det for jer.

Pharma

Bolig

Kontor

Butik

Sundhed

Sport

Institution

Køkken

Komfortanlæg

Det stilles store krav til køling af luften, hvis medarbejderne skal bevare deres produktivitet og arbejdsglæde når det er varmt.

Derfor skal ventilation ofte suppleres med køling – også kaldet komfortventilation eller luftkonditionering.

PRO|KØLETEKNIK har specialiseret sig i at skabe et godt arbejdsmiljø og indeklima gennem komfortventilation til gavn for lokalets brugere, hvad enten det er på arbejdspladser, i beboelse eller i det offentlige rum.

På arbejdspladsen er det et veldokumenteret faktum, at et godt arbejdsmiljø skaber højere velvære og arbejdsglæde hos medarbejderne, med mindre sygdomsfravær og højere produktivitet til følge.

Varmepumper

I private hjem er der behov for både opvarmning og nedkøling, når temperaturen svinger fra kold vinter til varm sommer. En varmepumpe, kan sørge for behagelige og varme opholdsrum om vinteren, mens den køler rummet ned om sommeren.

Varmepumpen virker som et klimaanlæg og består af to dele: Udedelen indsamler og opvarmer den energi, der allerede findes i luften, og overfører den til indedelen, der så omsætter den til varme eller køling.

En varmepumpe er især god i sommerhuse, hvor den sørger for et tørt og opvarmet hus om vinteren, hvor de fleste sommerhuse kan blive fugtige. Især i elopvarmede sommerhuse eller private hjem kan en varmepumpe betyde store besparelser.

Kommercielle Anlæg

PRO|KØLETEKNIK leverer og installerer køle- og fryseanlæg til supermarkeder, kantiner, slagtere og andre virksomheder i detailhandlen, der har behov for at opbevare fødevarer ved den rette temperatur.

Vores produkter spænder blandt andet over kølereoler og frysediske, delikatessediske, køle/frysemontrer og køle/fryserum. Alt sammen faciliteter der er essentielle for detailhandlen – og vi ved, hvor meget der står på spil hvis anlægget ikke fungerer.

Vi rådgiver om dimensionering, installation og service, i forbindelse med nye kølefaciliteter eller servicerer dine eksisterende installationer.

Serverkøling

I mange virksomheder arbejdes der med store mængder IT-udstyr, der generer store mængder varme. Varme i serverrum er en stigende udfordring, hvilket især skyldes at serverne bliver kraftigere og kraftigere og pakkes på mindre og mindre plads.

Det stiller ekstreme store krav til at fjerne den varme luft fra serverne alene for at opretholde den daglige it-drift. PRO|KØLETEKNIK har specialiseret sig i effektive kølingsløsninger, herunder rack-baserede køleanlæg.

PRO|KØLETEKNIK har stor erfaring med udvikling af energibesparende kølesystemer til serverrum hvilket er afgørende, da energiforbruget til køleanlægget kan udgøre hele 30% af det samlede energiforbrug til serverrummet.

Industrianlæg

Vi har stor erfaring inden for køle- og fryseanlæg til industrien og løser mange former for køleopgaver, f.eks. i supermarkeder, kantiner eller produktionsvirksomheder, herunder især fødevareindustri.

Vi hjælper med køling i enkelte rum/områder, eller komplette køleløsninger som indebærer hele arbejdsgangen.

Vi kan levere både luft og vandbaserede anlæg samt gasbaserede systemer.