Serviceaftale

Lovpligtigt eftersyn

Vedligeholdelseseftersyn

Døgnservice

Vi sikrer optimal drift af dine installationer

Serviceafdelingen i PRO|KØLETEKNIK er parat til at hjælpe med at holde dit køleanlæg toptrimmet i det daglige og derved sikre en god stabil drift og en fornuftig totaløkonomi på både ældre eller nye anlæg.

Vores medarbejdere har en bred faglig ekspertise inden for køling og kan dermed servicere alle anlægstyper, både nye og eksisterende.

Vi udfører målinger og justeringer, foretager nye installationer, optimerer eksisterende installationer eller foretager ændrer og justerer efter behov.

Serviceafdelingen i PRO|KØLETEKNIK er ansvarlig for alle serviceaftaler. Afdelingen har også ansvaret for service under lovpligtige eftersyn af køleanlæg.

Serviceaftale

PRO|KØLETEKNIK tilbyder flere typer serviceaftaler, der alle bygger på en analyse af dine specifikke behov. Den kan eksempelvis inkludere en prisaftale, hvor man mod en fast årlig pris får udført vedligeholdelseseftersyn og vedligeholdelse af køleanlæg.

Mange kunder ønsker hyppige eftersyn for på den måde at reducere udslip af kølemiddel og risikoen for nedbrud – og samtidig optimere den daglige drift af anlægget, hvilket kan betyde en økonomisk besparelse og et reduceret energiforbrug.

PRO|KØLETEKNIK tilbyder adgang til døgnservice for kontraktkunder, som giver sikkerhed for hurtig respons på akutte driftsforstyrrelser.

Med en serviceaftale hos PRO|KØLETEKNIK er man sikret en professionel servicepartner.

Digitalt servicesystem

Er du allerede kunde, har du mulighed for at få overblik over dine ventilationsanlæg igennem vores digitale servicesystem PRO|DIRECT.
Her kan du bla. se tidligere servicerapporter, kontrakt, guides og vejledninger til dit anlæg og meget mere. Systemet er nyt og kunder vil løbende blive oprettet, vi beder derfor om tålmodighed og forståelse.

Klik her og opret en profil i dag, så kan du få overblik over dine installationer, alle steder – altid.

PRO|DIRECT er gratis for kunder hos PRO|KØLETEKNIK.

Lovpligtigt eftersyn 

“Et køleanlæg med fyldning større end 1 kg kølemiddel skal efterses mindst en gang om året.”

“Eftersynet skal foretages af en person, som opfylder kvalifikationskravene til at udføre kontrolopgaver på den pågældende anlægstype.”

“Det årlige eftersyn omfatter en gennemgang af køleanlægget og dets sikkerhedsudstyr.”

“Eftersynet foretages for at kontrollere, om anlægget stadig er i overensstemmelse med gældende regler om konstruktion og indretning. Gennemgangen sker også for at sikre, at køleanlægget ikke udgør personfare ved utilsigtet brug.”

– Uddrag fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse om køleanlæg og varmepumper

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning B.4.4

PRO|KØLETEKNIK er akkrediteret til at udføre lovpligtige eftersyn, som ifølge lovgivningen kræves for anlæg med fyldning større end 1 kg kølemiddel.

Formålet med eftersynet er at teste, vedligeholde og finjustere de trykbårne anlæg. På den måde sikres økonomiske besparelser for anlægshaveren, mens vi samtidig øger energieffektiviteten på køleanlæggene, så miljøet skånes så meget som muligt.

I PRO|KØLETEKNIK har vi alle nødvendige tekniske kompetencer til at udføre eftersynet. Med i købet følger rådgivning og vejledning, til opnåelse af optimal energiøkonomi.

Vedligeholdelseseftersyn

Mange virksomheder mister hvert år penge, fordi de ikke vedligeholder deres køleanlæg. Køleanlæg er ligesom andre maskiner – for at undgå nedbrud kræver de løbende justeringer og udskiftning af enkelte dele.

Derfor er det vigtigt, at man løbende får udført vedligeholdelseseftersyn af køleanlæg. Det er altid bedre at være forudseende og undgå at anlægget bryder sammen, end at vente med at udbedre skaden til den er sket.

PRO|KØLETEKNIK tilbyder vedligeholdelseseftersyn, både på nye installationer og på eksisterende anlæg.

Man kan træffe en fast aftale eller aftale om vedligeholdelseseftersyn fra gang til gang.
Og skulle uheldet være ude, så står PRO|KØLETEKNIK også klar til hurtig udrykning, så eventuelle skader minimeres.

Døgnservice

Nedbrud af tekniske installationer kan sætte en virksomhed helt ud af drift, det kan standse produktionen eller bringe medarbejderes sundhed i fare.

PRO|KØLETEKNIK tilbyder derfor tilkaldevagt med 24 timers service, her afhjælper vi akutte problemer som f.eks. driftsstop, så din virksomhed kan genoptage driften hurtigst muligt.

Inden for normal arbejdstid er vores tilkaldevagt fremme i løbet af en time – uden for åbningstid helt ned til tre timer fra fejlmeldingen er modtaget.

En serviceaftale sparer dig penge og bekymringer, men er din virksomhed særligt afhængig af ventilation, køl og automatik, vil vores 24 timers service være den bedste løsning for dig.