Partnering er en samarbejdsform, hvor bygherre, entreprenører, arkitekter og ingeniører arbejder sammen fra start til slut omkring etablering af et byggeri eller en teknisk installation – og hvor parternes forventninger til kvalitet, tid og pris afstemmes, inden kontrakten underskrives

Samarbejdet har til formål at skabe et mere effektivt byggeri ved at få parterne til at arbejde sammen som et team, arbejde frem mod et fælles mål og være i tæt dialog igennem hele byggeforløbet, således at parterne på tværs af faggrupper aftaler og koordinerer løbende gennem processen.

En partneringaftale kan bl.a. indeholde retningslinier for samarbejdsprocessen, budgetter, økonomi, tidsrammer, succeskriterier, konflikthåndtering og evt. bonusordning. PRO|KØLETEKNIK indgår gerne i projekter på basis af en partneringaftale og fortæller gerne om erfaringerne med samarbejdsformen