De to nye bygninger i Universitetsbyen i Lyngby betyder, at universitetet samler flere aktiviteter under samme tag i Lyngby, der i dag ligger geografisk spredt. DTU samler Veterinærinstituttet, Aqua og Fødevareinstituttet under fællesbetegnelsen DTU Life Science og BioEngineering i en fælles bygning på DTU Campus.

Projektet omfatter ombygning af 10.000 m2 eksisterende tre-etagers bygninger og 30.000 m2 nybyggeri med samme etagehøjde, der integreres i en samlet bygningsmasse. Der er lagt stor vægt på sammenhæng med de eksisterende bygninger på DTU Lyngby Campus. Et centralt beliggende indendørs areal er døbt “Biosfæren”, og derfra er der adgang til kantine, mødeområder og udstillingszoner samt åbne loungearealer.

Visionen er et åbent hus, så Biosfæren også bliver til glæde for øvrige ansatte og studerende.

DTU Life Science & BioEngineering bliver bygget i lavenergiklasse 2015, som blandt andet opnås ved at lagre overskudsvarmen i betonkonstruktionerne og ved at udnytte dagslyset optimalt, så energiforbruget til kunstbelysning mindskes.

Når byggeriet er færdigt, vil det danne rammen om 750 arbejdspladser.

DTU er blandt verdens mest innovative universiteter og er i øjeblikket nr. 1 i de nordiske lande på ”Reuters Top 100 World’s Most Innovative Universities 2017”.

 

ENTREPRISEN

Entreprisen som PRO | VENTILATION udfører for DTU, med NHH som hovedentreprenør, omfatter 2 nye bygninger på i alt ca. 1400m2.

De 2 bygninger huser laboratorier, analyserum samt mindre kontorer.

PRO | VENTILATION  leverer 4 ventilationsanlæg med en samlet kapacitet på ca. 28.000m3/h.

Det ene anlæg leveres med integreret køl.

2 anlæg leveres som væskekoblet og epoxycoatet, med dertil, tilhørende PP og PVC kanaler til sug fra særlige stoffer og forsøg.

Alle laboratorier er forsynet med stinkskabe og suge arme, som PRO | VENTILATION leverer fuld automatikløsning til. Laboratorier sikres derved de helt rette forhold til både forsøg og indeklima.

ENTREPRISEN
Fagentreprise

ØKONOMIRAMME
3.500.000

M3/h

27.000

M2

2.400

ARKITEKT

Christensen og Co.

INGENIØRER
Norconsult A/S

Download referenceblad i PDF format

Udvalgte referencer indenfor skole og institution

[wpdatatable id=14]