Niels Bohr Bygningen er et nyt laboratorie- og undervisningsbyggeri på i alt ca. 52.000 m2. Bygningen bliver en del af Vidensbydelen Nørre Campus, hvor hovedparten af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets aktiviteter er samlet.

Byggeriet opføres i to bygningsafsnit på hver sin side af Jagtvej, dels i Universitetsparken og dels i et erhvervsområde på den anden side. De to afsnit forbindes på tværs af Jagtvej ved at etablere en skywalk i 3. sals højde samt en subwalk under Jagtvej, der kan benyttes af offentligheden. Byggeriet bliver første hjørnesten i den udbygning af universitetets aktiviteter, som sandsynligvis skal ske i de kommende år i det tidligere erhvervsområde.

– Den særlige formede tredimensionelle ”troposfære”, og de trapezformede forskerenheder bidrager til forståelsen af bygningens disponering samtidig med at den tilbyder en særlig designoplevelse med varierede og fornemt formede rum med lange sammenbindende balkonforløb med filtreret dagslys gennem grønne vertikale atrier. Der er tale om en helt unik tværfaglig komposition med intense interaktive kig såvel internt på tværs, som ud af bygningen.

ENTREPRISEN
Fagentreprise

BYGHERRE
[Navn på bygherre]

ØKONOMIRAMME
Projekt ikke afsluttet

M³/h
592.000


52.000

ARKITEKT
Christensen & Co
Vilhelm Lauritzen

INGENIØRER
Rambøll

Download referenceblad i PDF format

Udvalgte referencer indenfor skole og institution

[wpdatatable id=14]