Nordsjællands politikreds dækker 13 kommuner: Helsingør, Gribskov, Fredensborg, Hillerød, Hørsholm, Halsnæs, Frederikssund, Egedal, Allerød, Rudersdal, Furesø, Lyngby-Tårbæk og Gentofte.I de 13 kommuner bor tilsammen 578.764 indbyggere.

Der er fire større politistationer i Nordsjællands Politikreds. Hovedstationen er placeret i Helsingør, og de tre øvrige stationer er beliggende i Hillerød, Gentofte og Frederikssund. Der uddannes politibetjente på alle fire stationer. Der er ansat ca. 850 medarbejdere i Nordsjællands Politi.

Nordsjællands Politi har en lang tradition for uddannelse af politibetjente, og politikredsen anser det som en spændende udfordring at fortsætte dette arbejde på professionsbachelor-niveau.

 

ENTREPRISEN

Entreprisen som PRO|VENTILATION  har udført for Nordsjællands Politi omfatter ventilation, køl, VVS og bygningsarbejde til kontorer samt vagt og servicecenter.

PRO|VENTILATION har opført:

Tre nye ventilationsanlæg med integreret køl på hver 1500 m³/h til komfortventilation. De 3 anlæg er brandcelleanlæg, der ved opsætning i tag rum, derved ikke kræver separat teknik rum.

Et køleanlæg på 25kW, som supplerer eksisterende ventilation i vagt og servicecenter.

Der er i forbindelse med køleanlægget opsat otte fancoils.

ENTREPRISEN
Hovedentreprise: Ventilation og Køl

M³/h
5.100


1.200

ØKONOMIRAMME
3,8 Mio.

INGENIØRER
Sweco

Download referenceblad i PDF format

Udvalgte referencer indenfor kontor

[wpdatatable id=17]