Ny lovgivning for kølemidler

Pr. 1. juli 2017 ændrede man den danske kølemiddellovgivning, så der nu igen er en opgaverelateret valgmulighed ved installation af et nyt køleanlæg.  Der er således ikke længere begrænsning i anlæggets kølemiddelfyldning med syntetisk kølemiddel, når blot kølemidlet har en GWP værdi < 5.

Hermed sikres mulighed for anvendelse af det internationalt anerkendte og miljømæssigt grønne kølemiddel R1234, der har (Global Warming Potential) GWP<1.

Det betyder at der nu er mulighed for at opnå store energibesparelser ved installation af et køleanlæg der anvender moderne teknologi.

PRO|KØLETEKNIK leverer større vandkøleaggregater og varmepumper, med turbokompressorer eller med  effektive skruekompressorer, alt efter bedste relevans i forbindelse med den aktuelle installation.

Den nye lovgivning giver altså mulighed for at vælge et miljørigtigt og energieffektivt køleanlæg, der i endnu højere grad er tilpasset dit kølebehov.

Tidligere dansk lovgivning arbejdede imod international teknologisk udvikling indenfor køleområdet.

På grund af den uhensigtsmæssige lovgivning på kølemiddelområdet, har producenten af nogle af verdens mest energieffektive køleanlæg, TRANE, ikke været til stede på det danske marked i en mangeårig periode.

Efter henstilling fra EU om at Danmark ændrede lovgivningen, for at fremme valgmulighed mellem miljørigtige køleløsninger og skabe fair konkurrence, har verdens vel væsentligste producent af køleanlæg igen set muligheder i at være tilstede på det danske marked.

Den tidligere lovgivning har gjort, at markedet for køleanlæg har været præget af, at kunderne ikke nødvendigvis har haft mulighed for at vælge det produkt der var mest energieffektivt, samt passede bedst til kundens ønsker og behov. Denne tid er slut nu.

PRO|KØLETEKNIK er dansk distributør af TRANE’s produkter.

Ønsker du at høre mere om dine muligheder med TRANE’s produkter, så kontakt vor Ingeniør Ole A. S. Lundquist på olu@prokoleteknik.dk

Det nye miljørigtige kølemiddel